English Version  

Mae Ferryman Cyf. wedi bod yn daparu gwasanaeth rhagorol ym maes cludiant, dosbarthu a chyflenwi gwasanaeth warws am dros 15 mlynedd. Mae fflyd y cwmni yn cynnwys ystod o gerbydau o wahanol feintiau sy'n ei gwneud yn bosibl i ateb gofynion llu o gleientau erbyn dyddiadau penodol.

Rydym yn falch o lefel uchel y gwasanaeth personol a gynigiwn i gwsmeriaid.

 
  Cymraeg
Storio:
 • Warws 60,000 tr. sgwâr
 • System larwm gyflawn
 • Storio dros dymor byr a thymor hir
 • Llwytho/dadlwytho cynwysyddion
 • Atebion llawn ar gyfer dewis a phacio

Cludiad yn y DG:
 • Unedau tractor modern a threlars 45 tr.
 • Casglu/dosbarthu drwy bob rhan o'r DG ac Ewrop
Cludiad yn y DG:
 • Contractau tymor hir/byr
 • Hyblygrwydd i gynyddu/lleihau eich fflyd bresennol
 • Dim cyfalaf wedi ei glymu mewn cerbydau

Yr Un Diwrnod:
 • Y DG ac Ewrop
 • Dewis o gerbydau o faniau i dryciau 7.5 tunnell

Galwch ni heddiw am ddyfynbris cystadleuol :
01495 222300

Mae croeso i unrhyw un anfon ymholiad, ond dim ond yn Saesneg yn gallwn eu derbyn ar hyn o bryd, Diolch.

 

About Us | Terms & Conditions | Storage | Distribution | Sameday | Haulage | Find Us | Contact | Links | Tracker| Member